Gymnasiet

Vi hjälper din tonåring klara gymnasiebetygen.

Läxhjälp för elever i gymnasiet i Lund

Ibland kan det behövas lite extra hjälp för att komma vidare med pluggandet i gymnasiet och få de slutbetyg som behövs för t ex vidare studier. Och det är inte alltid som vi föräldrar har tid att hjälpa till. Dessutom saknar vi ibland också den kunskap som krävs för att stötta våra barn i skolarbetet.

Vad kan då vara bättre än att få hjälp av en lärarstuderande vid Lunds Universitet eller Lunds Tekniska Högskola, med färska kunskaper och som själv nyligen lämnat gymnasiet? En ung, motiverad högskolestuderande som längtar efter att få använda sina nyvunna kunskaper för att undervisa och stötta ungdomar i deras skolarbete?

Dessutom ser vi ofta att ungdomar upplever det som mer positivt att ta emot hjälp från en utomstående, än från någon förälder. Något som ofta också upplevs som positivt, är att det inte är en betygssättande lärare som ger extrahjälpen utan en person utanför den egna skolan.

Vi erbjuder professionell hjälp med gymnasiestudierna, och anpassar hjälpen efter just din tonårings behov.

För att säkerställa kvaliteten på undervisningen har vi en kontinuerlig uppföljning med alla våra lärarstudenter. Allt för att vara säkra på att vi alltid erbjuder en effektiv och anpassad hjälp. Samtidigt stämmer vi med jämna mellanrum av med dig och eleven för att se så allt fungerar som det ska.

Om du vill inleder vi samarbetet med ett första provpass på 60 minuter innan du bestämmer den fortsatta omfattningen av studiehjälpen.