NU SÄNKER VI PRISET FÖR LÄXHJÄLP I KALMAR.

Den 1 augusti i år, 2015, togs rätten för dig att göra RUT-avdrag för Läxhjälp bort av Sveriges Riksdag. Något märkligt tycker vi då det handlar om framtiden för våra barn. Samtidigt höjs arbetsgivaravgiften för de flesta av våra lärare …..
Läs mer…

Publicerad den .

LÄXHJÄLPEN LUND HAR ÖPPNAT!

Lagom till höstterminen startade vi Läxhjälpen Lund. Vår fjärde verksamhetsort efter Växjö, Kalmar och Jönköping. Starten har gått bra och kanske har vi fått lite extra draghjälp av den politiska debatten kring om det i framtiden skall vara vara tillåtet …..
Läs mer…

Publicerad den .

RENT HUS – BÄTTRE ÄN LÄXHJÄLP MED RUT?

Låt oss säga det direkt. Vi driver sedan  några år läxhjälpsföretag i fyra städer. Därför är vi naturligtvis part i diskussionen om läxhjälp med eller utan RUT-avdrag. Men, vårt företags framtid är inte beroende av RUT:s vara eller inte vara. …..
Läs mer…

Publicerad den .

NY ALARMERANDE RAPPORT OM DEN SVENSKA SKOLAN.

Läxhjälp Kalmar

Idag presenterades en ny, uppföljande rapport till PISA-undersökningen i december som jämförde skolresultaten i olika länder. Tyvärr var även denna rapport negativ i svenskt hänseende och den kommenteras av OECD:s chef för utbildningsfrågor, Andreas Schleichter med orden: “Dagens 15-åringar med …..
Läs mer…

Publicerad den .

ÖKAD EFTERFRÅGAN PÅ LÄXHJÄLP!

Läxhjälp i Jönköping, Kalmar och Växjö

Till skillnad från tidigare år var det ingen “lågsäsong” för läxhjälp det gångna jullovet och inte heller februarilovet visade någon minskad efterfrågan. Det ökande intresset uppmärksammas allt mer i den pågående skoldebatten i media och nu senast var det NU-tidningen …..
Läs mer…

Publicerad den .

VÅRT JULKLAPPSTIPS.

Läxhjälpen Kalmar stöder Actionaid

ActionAid arbetar för att barn som lever i fattigdom ska få en ordentlig utbildning – även de barn som tvingas arbeta för att hjälpa till att försörja sina familjer. ActionAid ser till att de arbetande barnen har tillgång till flexibel …..
Läs mer…

Publicerad den .

SJUNKANDE SKOLRESULTAT I SVERIGE.

Den nya PISA-rapporten som publicerades den 3:e december visar att svenska elevers skolresultat sjunker vid en internationell jämförelse. Orsakerna är flera men en är att lärarna får allt mindre tid att ge eleverna individuell hjälp. Något vi märkt länge i …..
Läs mer…

Publicerad den .

LÄXHJÄLPEN I TV4.

Höstterminen har just börjat och TV 4 uppmärksammade det snabbt ökande behovet av privat läxhjälp i ett nyhetsinslag den 30:e augusti. Teamet från TV 4 följde med en av våra lärare, Orsa Kerkezi, till Taberg där hon en gång i …..
Läs mer…

Publicerad den .

“DE SKA VARA SOM EN KOMPIS”

Jönköpingsposten skriver om Läxhjälpen Jönköping

Knappt hade vi öppnat Läxhjälpen Jönköping förrän Jönköpingsposten uppmärksammade det och skrev om oss i en brett upplagd artikel med kommentarer av såväl politiker som “folk på stan´”. Rubriken på förstasidan var “Läxhjälp ger skatterabatt”, en rubrik som var väl …..
Läs mer…

Publicerad den .