LÄXHJÄLPEN LUND HAR ÖPPNAT!

Lagom till höstterminen startade vi Läxhjälpen Lund. Vår fjärde verksamhetsort efter Växjö, Kalmar och Jönköping. Starten har gått bra och kanske har vi fått lite extra draghjälp av den politiska debatten kring om det i framtiden skall vara vara tillåtet …..
Läs mer…

NY ALARMERANDE RAPPORT OM DEN SVENSKA SKOLAN.

Läxhjälp Kalmar

Idag presenterades en ny, uppföljande rapport till PISA-undersökningen i december som jämförde skolresultaten i olika länder. Tyvärr var även denna rapport negativ i svenskt hänseende och den kommenteras av OECD:s chef för utbildningsfrågor, Andreas Schleichter med orden: “Dagens 15-åringar med …..
Läs mer…

ÖKAD EFTERFRÅGAN PÅ LÄXHJÄLP!

Läxhjälp i Jönköping, Kalmar och Växjö

Till skillnad från tidigare år var det ingen “lågsäsong” för läxhjälp det gångna jullovet och inte heller februarilovet visade någon minskad efterfrågan. Det ökande intresset uppmärksammas allt mer i den pågående skoldebatten i media och nu senast var det NU-tidningen …..
Läs mer…

VÅRT JULKLAPPSTIPS.

Läxhjälpen Kalmar stöder Actionaid

ActionAid arbetar för att barn som lever i fattigdom ska få en ordentlig utbildning – även de barn som tvingas arbeta för att hjälpa till att försörja sina familjer. ActionAid ser till att de arbetande barnen har tillgång till flexibel …..
Läs mer…

SJUNKANDE SKOLRESULTAT I SVERIGE.

Den nya PISA-rapporten som publicerades den 3:e december visar att svenska elevers skolresultat sjunker vid en internationell jämförelse. Orsakerna är flera men en är att lärarna får allt mindre tid att ge eleverna individuell hjälp. Något vi märkt länge i …..
Läs mer…

LÄXHJÄLPEN I TV4.

Höstterminen har just börjat och TV 4 uppmärksammade det snabbt ökande behovet av privat läxhjälp i ett nyhetsinslag den 30:e augusti. Teamet från TV 4 följde med en av våra lärare, Orsa Kerkezi, till Taberg där hon en gång i …..
Läs mer…

”DE SKA VARA SOM EN KOMPIS”

Jönköpingsposten skriver om Läxhjälpen Jönköping

Knappt hade vi öppnat Läxhjälpen Jönköping förrän Jönköpingsposten uppmärksammade det och skrev om oss i en brett upplagd artikel med kommentarer av såväl politiker som “folk på stan´”. Rubriken på förstasidan var “Läxhjälp ger skatterabatt”, en rubrik som var väl …..
Läs mer…