ÖKAD EFTERFRÅGAN PÅ LÄXHJÄLP!

Läxhjälp i Jönköping, Kalmar och Växjö

Till skillnad från tidigare år var det ingen “lågsäsong” för läxhjälp det gångna jullovet och inte heller februarilovet visade någon minskad efterfrågan. Det ökande intresset uppmärksammas allt mer i den pågående skoldebatten i media och nu senast var det NU-tidningen i Jönköping som skrev om vår verksamhet. Här kan du läsa artikeln:
Läxhjälpen Jönköping i NU-tidningen.